Infúzna terapia na ortopedickej ambulancii

Ortopedická ambulancia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach spustila začiatkom mesiaca apríl podávanie infúznej terapie formou stacionára.

Infúzna liečba je liečba vnútrožilovo podávanými infúznymi roztokmi. Jej cieľom je pacienta uzdraviť alebo zlepšiť jeho zdravotný stav. V závislosti od typu ochorenia môže infúzny roztok obsahovať príslušné aktívne farmaceutické prísady (liečivá).  Liečba je určená  pre pacientov s akútnou i chronickou  bolesťou pohybového aparátu, ale samozrejme sa využíva aj pri iných ochoreniach. „V minulosti sa takáto liečba viazala na hospitalizáciu v nemocnici a preto sme sa rozhodli spustiť pohodlnejšiu liečbu pre pacienta, ktorá mu umožní skorší návrat do bežného života“ informoval MUDr. Radoslav Strapko, MPH primár otrtopedicko-traumatologcikého oddelenia. 

Na infúznu liečbu môže byť pacient objednaný na základe odporučenia lekára – špecialistu.

Ďalšia infúzna liečba podávaná v našom zariadení: 

  • Infúzna liečba pri bolestiach pohybového aparátu (ortopedický stacionár)
  • Infúzna liečba pri neuropatických bolestiach (neurologický stacionár)
  • Vazodilatačná infúzna terapia

Fotogaléria

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri