Liga proti rakovine opäť obdarovala OPCH

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach sa aj tento rok zapojila do 23. ročníka projektu „Deň narcisov“, ktorý každoročne organizačne zastrešuje občianske združenie Liga proti rakovine. 

Vďaka finančným prostriedkom od Ligy proti rakovine Slovenskej republiky v hodnote  2 350,66  € sa do Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  podarilo zakúpiť ošetrovateľské polohovacie lôžko, ktoré je obrovským prínosom pre pacientov, ale najme pre  personál nemocnice. Práve vďaka novému lôžku VICO sa opäť zvýšila úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo pocítia najmä pacienti hospitalizovaní na oddelení pľúcnych chorôb pre diagnostiku a liečbu onkologických ochorení,  pri hemosubstitučnej liečbe po podaní chemoterapie a v terminálnych štádiách onkologických ochorení.

Toto nové lôžko je určené pre štandardnú a nadštandardnú nemocničnú starostlivosť na oddelení pľúcnych chorôb. Jeho výhodou je najmä jednoduché nastavenie polohy lôžka, nakoľko je vybavené hydraulickým polohovaním chrbtového a nožného dielu ložnej plochy. Nové lôžko sú zároveň prínosom aj pre personál nemocnice, keďže vďaka nemu je možná komfortnejšia manipulácia s pacientom a zároveň sa znižuje i riziko pádu pacienta.

Z nového ošetrovateľského polohovacieho lôžka má veľkú radosť i vedenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

V mene bojnickej nemocnice, ale hlavne za našich pacientov, chceme  veľmi pekne poďakovať Lige proti rakovine Slovenskej republiky, ale hlavne všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili do 23. ročníka  Dňa narcisov, pretože iba spoločnými silami sa nám darí pomáhať onkologickým pacientom, ktorí to nesmierne potrebujú.

 

 

 

 

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri