Medzinárodný deň žien

Milé naše dámy, zamestnankyne, pacientky.  Dovoľte, aby sme Vám v mene riaditeľstva nemocnice zaželali všetko najlepšie k dnešnému Medzinárodnému dňu žien. Prijmite, prosím, naše úprimné poďakovanie za Vašu pracovitosť, ochotu, trpezlivosť, lásku a prekrásny úsmev na tvári, ktorým nás denne obdarúvate.

Samozrejme vedenie NsP Prievidza nezabudlo na svoje nežné kolegyne a pripravilo im v piatok  6. marca 2020 prekvapenie k blížiacemu sa MDŽ. Na každé oddelenie, ambulanciu či kanceláriu rozniesli zástupcovia riaditeľstva jarené kvietky a drobné sladkosti.

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri