Nový prístroj na očnom oddelení

Výborná správa pre našich očných pacientov! V mesiaci december sme rozšírili prístrojové vybavenie na našom očnom oddelení o nový OCT prístroj - Angio DRI OCT Triton plus , ktorý umožní rýchlo a bezbolestne získať našim lekárom ešte presnejšie a podrobnejšie údaje o oku pacienta, čo zefektívni ich prácu pri určovaní diagnózy a následnom výbere liečebného postupu.

Čo je OCT a k čomu nám slúži?
Vo všeobecnosti nám OCT (Optická koherentná tomografia) slúži na vyšetrenie sietnice, terča zrakového nervu a analýzu predného segmentu oka. Prístroj umožňuje vyšetrenie sietnice v rezoch. Takto je možná presná analýza a detekcia porúch sietnice v jej vrstvách.

AngioOCT – DRI OCT Triton plus /TOPCON/
Angio OCT patrí medzi najnovšie neinvazívne zobrazovacie techniky sietnice. Okrem zobrazenia jednotlivých vrstiev sietnice umožňuje vizualizáciu sietnicového i chorioidálneho cievneho riečišťa a objemového krvného toku sietnicových ciev s vysokým rozlíšením. Jednou z hlavných výhod tohto vyšetrenia je, že nie je potrebné aplikovať kontrastnú látku, je možné ho použiť aj počas tehotenstva a u pacientov s alergiou. Aplikovanie kontrastnej látky bolo v týchto prípadoch častou kontraindikáciou. Zároveň je možné sledovať progresiu tvorby neovaskularizácii (patologickú cievnu novotvorbu) alebo pozorovať ako sa mení stav pacienta počas liečby.
Ide o vyšetrovaciu metódu využívanú na diagnostiku cievnych a metabolických ochorení sietnice. Patrí sem diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácia makuly, oklúzie ciev sietnice, cievne anomálie a iné.


Ako sa objednať?

Na vyšetrenie sa môžu pacienti objednať len po odporučení ambulantným oftalmológom.

Objednať sa môžete: Telefonicky každý pracovný deň po 13.00 h, na t. č. 046/511 23 30 alebo prostredníctvom objednávkového systému na stránke www.objednatvysetrenie.sk

Vyšetrenie sa vykonáva v hlavnej budove na druhom poschodí - očná ambulancia č.2, prosíme prineste si zdravotnú dokumentáciu.

Fotogaléria

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri