Presťahovanie KOŽNÉHO ODDELENIA

Oznamujeme pacientom, že sme dočasne presťahovali KOŽNÚ AMBULANCIU do priestorov DETSKEJ REHABILITÁCIE v hlavnej budove A (pri vstupnej recepcii vpravo, za výťahom o poschodie nižšie, vedľa anestéziologickej ambulancie).
Kožné oddelenie je dočasne presťahované na prvé poschodie v budove A, oproti OAIM .

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri