Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Kvalita

Nemocnica s poliklinikou Prievidza začala v júni 2005 zavádzať pod odborným dohľadom firmy EMARK Bratislava systém manažmentu kvality (SMK). Certifikačná autorita Certikom v certifikačnom audite uznala zavedený SMK za funkčný a 28.6.2007 udelila NsP Prievidza certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.
Po recertifikačnom audite konštatovala certifikačná autorita LL-Certification, že NsP Prievidza splnila i podmienky novej normy ISO 9001:2008 a udelila dňa 14.júna 2010 Nemocnici s poliklinikou certifikát kvality podľa tejto normy. V septembri roku 2016 NsP Prievidza v recertifikačnom konaní obhájila certifikát podľa normy ISO 9001:2008.
Laboratória oddelenia klinickej biochémie a hematologické laboratórium vykonávajú externú kontrolu kvality s pomocou českej spoločnosti SEKK Pardubice.
Oddelenie klinickej mikrobiológie vykonáva externú kontrolu kvality cez Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov ÚVZ Bratislava.
Detail obrázku - Kvalita
Detail obrázku
Detail obrázku - Kvalita
Detail obrázku

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.