Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Cenník výkonov

Cenník výkonov pre samoplatcov a za nadštandardné služby platný od 01. 12. 2017.
V cenníku sú uvedené ceny za všeobecné výkony (ambulancie, laboratóriá, sterilizácie, histologické vyšetrenia, cytologické vyšetrenia a i.), odborné výkony a vybrané operačné výkony v oblasti gynekológia, urológia, kožné lekárstvo, interné, chirurgia, psychiatria, klinická psychológia, neurológia, očné, pľúcne, pediatria, alegeziológia, atď. V cenníku sú ďalej uvedené ceny za hospitalizácie, predĺžené a vyžiadané hospitalizácie, stravovanie, pobyt v nadštandardnej izbe, ceny za vyšetrenia pre nezdravotné (komerčné) poisťovne, manipulačné poplatky etickej komisie, atď.

Celý cenník výkonov stiahnete tu

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.