Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Kaplnka

Kontakt/kancelária kňaza:
Odkazovač – tel. č: 046/5112 219
Vnútorná linka: klapka 219
V súrnom prípade: 0915 602 075

Súčasťou nemocnice je kaplnka Pátra Pia, v ktorej sa pacienti môžu zúčastniť svätých omší v týchto dňoch:
  • štvrtok o 16:00 hod. – po svätej omši adorácia sviatosti oltárnej,
  • nedeľa o 10:00 hod.,
  • v mesiaci júl sväté omše nie sú,
  • v mesiaci august – svätá omša iba v nedeľu o 10:00 hod.
Sviatosť zmierenia prebieha 30 minút pred svätou omšou v kancelárii kňaza oproti kaplnke.

Lieky liečia, ale viera uzdravuje

Ľudský život je vo svojej neopakovateľnosti jedinečný a nenahraditeľný. Každá ľudská bytosť k tomu, aby mohla byť aj plne rozvinutou osobnosťou, potrebuje nielen intelektuálny, ale aj duchovný rozmer. Práve tento racionálne neuchopiteľný fenomén zohráva v živote človeka dôležitú úlohu nielen vo chvíľach radosti, ale práve často vo chvíľach choroby a ľudského utrpenia. Človek je vtedy zraniteľnejší, citlivejší na správanie okolia vo vzťahu ku nemu, vo vzťahu ku sebe samému. Aby chorý človek – pacient našiel silu a odvahu prekonávať a aj prijať pravdu o svojom zdravotnom stave, potrebuje NÁDEJ a VIERU. Cez konkrétnu pomoc, silu ducha a obyčajnej ľudskej solidarity. Hovorí sa, že lieky liečia, ale viera uzdravuje. Ďalší duchovný rozmer – POKORA – pomáha k prijatiu mnohokrát ťažkého údelu v živote. V danej chvíli, keď cesta človeka sa začína meniť na završujúcu časť života. Ale aj ZÁZRAK NOVÉHO ŽIVOTA, ktorý je veľkým darom a šťastím. Pri osobných stretnutiach s ťažko chorým pacientom som prekvapený ich láskavosťou, múdrosťou jednoduchosťou, ktorá u nich nadobúda konkrétny postoj k pravým hodnotám života. Odovzdanosťou k TOMU – čo ich už presahuje. Sú príkladom pre nás, ktorí svoj život máme žiť a prežiť v naplnení a obohatení o rozmer ľudskosti, ktorá činí život lepším, krajším a hodnotnejším. Mená ľudí, s ktorými som sa stretol, si už všetky nepamätám. Vo svojej podstate však ich životy a osudy sú rozdielne, ale i podobné. Rozdielne v tom, že sa dotýkajú vždy konkrétneho človeka, podobné v tom, že každý jeden osud je v niečom podobný osudu iného človeka. Verím, že spojením lekárskej vedy, viery, nádeje a lásky pomôžeme tým, ktorí potrebujú práve takúto pomoc v nemocničnom zariadení.

páter Gerhard GLAZER OPITZ – nemocničný kaplán
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.