Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Výberové konania

Výberové konania na obsadenie miest primárov
Zverejnené dňa 18.9.2017 na web stránke NsP Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta primár oddelenia klinickej mikrobiológie primár oddelenia patologickej anatómie primár geriatrického oddelenia primár kožného ...

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice. Kontakt: radka.krizanova@hospital-bojnice.sk
Created by WebCreative.info © 2010 - 2017 All rights reserved.