Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Knižnica

Je to špecializovaná odborná knižnica a plní funkciu knižnično-informačného zariadenia pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza v regióne. Cieľom lekárskej knižnice je podporovať špecifickými prostriedkami ďalšie vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov pre ich činnosť.

Lekárska knižnica vlastní knižničný fond domácej a zahraničnej produkcie z oblasti medicíny a zdravotníctva. Je vnútro-ústavné zariadenie a preto svoje služby poskytuje iba zamestnancom NsP Prievidza.

Ponúkame:

základné výpožičné služby
  • absenčné požičiavanie informačných prameňov (mimo knižnice)
  • prezenčné požičiavanie dokumentov (v študovni)
informačné služby
  • poradenské a konzultačné – ústne, písomné a telefonické informácie o knižných technológiách, knižničnom fonde, knižničných službách
  • prístup k informačným zdrojom – internet , i-med
reprografické služby
  • kopírovanie
  • skenovanie
  • tlač čiernobiela a farebná
Lekárska knižnica je otvorená:
Pondelok: 13.00 h – 15.00 h
Streda: 13.00 h – 15.00 h
Piatok: 13.00 h – 15.00 h

Kontaktné údaje:
kniznica@hospital-bojnice.sk
Tel.č.: 046/5112 461

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.