Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Občianske združenia v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach funguje päť občianskych združení, ktorým môžete venovať svoje 2 % či finančný dar. Reč je o občianskom združení Neurológia horného Ponitria, Asclepios, Občianskom združení ZRAK JE ŽIVOT, Interné Bojnice o.z. a Občianskom združení ARO Bojnice. Vďaka vyzbieraným peniazom sa na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgickom, očnom, internom a neurologickom oddelení zvyšuje štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo pocítia najmä pacienti NsP Prievidza. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú venovať svoje 2 % z dane či finančný dar niektorému z uvedených občianskych združení.

Identifikačné údaje občianskych združení


Názov: Neurológia horného Ponitria
Sídlo: Neurologické odd., Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 42025672
IBAN: SK39 0200 0000 0023 9302 7851

Názov: Asclepios
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 34054375

Názov: Občianske združenie ZRAK JE ŽIVOT
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 37918109
IBAN: SK56 0200 0000 0018 4644 5155

Názov: Občianske združenie ARO Bojnice
Sídlo: OAIM, NsP Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 42273617

Názov: Interné Bojnice o.z.
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 42375266
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2101 1348

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.