Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Ponuka práce

Voľné pracovné miesto: Sanitár na lôžkové oddelenia do zmennej prevádzky
Sanitári: vyžaduje sa kvalifikácia - zdravotnícke vzdelanie (Stredná zdravotná škola, odbor sanitár) Druh pracovného pomeru: hlavný, doba určitá aj neurčitá Termín nástupu: ihneď, prípadne podľa dohody V žiadosti uveďte: osobné údaje ...
Voľné pracovné miesto: Sestra na lôžkové oddelenia v zmennej prevádzke
NsP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH PRIJME SESTRY na lôžkové oddelenia v zmennej prevádzke Termín nástupu: podľa dohody Vyžaduje sa povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Žiadosti o prijatie ...
Voľné pracovné miesto: Pôrodná asistentka
NsP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH PRIJME PÔRODNÉ ASISTENTKY Vyžaduje sa povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Termín nástupu: podľa dohody Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ...
Voľné pracovné miesto: Ponuka pracovných miest pre lekárov
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory: chirurgia cievna chirurgia rádiológia urgentná medicína endokrinológia gastroenterológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy reumatológia patologická anatómia klinická onkológia hematológia a ...
Voľné pracovné miesto: ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT na lôžkové oddelenia v zmennej prevádzke
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent prax v odbore vítaná V prípade praxe sa vyžaduje povinná registrácia v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov. Druh pracovného pomeru: ...
Voľné pracovné miesto: Pracovná ponuka - DIABETOLÓG
Termín nástupu: podľa dohody Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializácia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, minimálne pred ukončením ...
Voľné pracovné miesto: SESTRA NA DETSKÉ ODDELENIE
PRAX V PEDIATRII VÍTANÁ Vyžaduje sa povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek Druh pracovného pomeru: hlavný Termín nástupu: podľa dohody V žiadosti uveďte: osobné údaje žiadateľa, adresu, telefonický kontakt, príp. elektronický ...

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice. Kontakt: radka.krizanova@hospital-bojnice.sk
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.