Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Chirurgické oddelenie


Charakteristika

Chirurgia sa ako základný medicínsky odbor zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Chirurgické oddelenie zabezpečuje poskytovanie diagnostickej, preventívnej a liečebnej starostlivosti o chirurgických pacientov. V súčasnosti má chirurgické oddelenie 60 lôžok. Zaoberá sa konzervatívnou a operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou zažívacieho traktu, onkologickou chirurgiou, cievnou chirurgiou a miniinvazívnou chirurgiou.
Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických ochorení, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi.
Liečba chirurgických ochorení metódami miniinvazívnej chirurgie vrátane laparoskopických operácií:

- slabinových prietrží a prietrží v oblasti brušného pažeráka a brušnej steny,
- benígnych a malígnych ochorení žalúdka, tenkého a hrubého čreva,
- žlčníka a slepého čreva.

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.