Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Pracovisko klinickej onkológie


Charakteristika

Experimentálna a klinická onkológia zaznamenala za posledné roky obrovský rozvoj, pričom pokroky vo výskume a technológiách priniesli pre mnohých určitú nádej. Veda na hranici bytia a nebytia otvorila možnosti na vyliečenie alebo zlepšenie kvality života. Od polovice 70. rokov významne prispela k zlepšeniu liečebných výsledkov tiež protinádorová chemoterapia. Cytostatická liečba je najagresívnejšou formou onkologickej liečby. Nevyhnutnosť aplikácie viacerých liekov, ako aj tendencia modernej onkológie liečiť pacienta súčasne kombináciou viacerých cytostatík, viedla k myšlienke zriadiť onkologické oddelenie v NsP Bojnice.
Na pracovisku klinickej onkológie sa liečia, okrem detských onkologických pacientov, všetky onkologické ochorenia najnovšími cytostatikami. Pracovisko úzko spolupracuje s Národným onkologickým ústavom v Bratislave, s Fakultnou nemocnicou v Martine a s ich rádiologickými oddeleniami, s nemocnicou s poliklinikou v Trenčíne, tiež s jej rádiologickým oddelením. Nakoľko v Prievidzi nie je rádiologické oddelenie, pacienti sú podľa diagnóz odosielaní na rádiologickú liečbu na spomínané pracoviská v Martine, prípadne v Trenčíne. Po skončení rádiologickej liečby sú ďalej doliečovaní na našom pracovisku alebo dispenzarizovaní na našej onkologickej ambulancii.

Ambulancia: MUDr. Dušan Magdin st.
Sestra: Marta Pučíková


Pracovisko klinickej onkológie je dočasne presťahované do priestorov novej centrálnej JIS,
a teda do bloku G, 3. poschodie (vstup cez monoblok nemocnice).
Ďakujeme za pochopenie.
Detail obrázku - Charakteristika
Detail obrázku
Detail obrázku - Charakteristika
Detail obrázku
Detail obrázku - Charakteristika
Detail obrázku

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.