Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Rádiodiagnostické oddelenie


Pracovisko angiografie a intervenčnej rádiológie

Angiografia a intervenčná rádiológia je dynamicky sa rozvíjajúci odbor, ktorý poskytuje široké možnosti diagnostiky a terapie. Využitie miniinvazívnych metód je celosvetovým trendom s prínosom pre pacienta aj nemocnicu. Umožňuje skrátenie doby hospitalizácie a práceneschopnosti na minimum pri adekvátnom terapeutickom efekte. Naše oddelenie ako jedno z mála v rámci SR poskytuje širokú škálu diagnostických aj terapeutických výkonov pre pacientov našej nemocnice aj iných regiónov. Spektrom výkonov sa snažíme vyrovnať celosvetovým trendom v oblasti intervenčnej rádiológie a výsledkami sa dostávame na úroveň moderných diagnostických centier. Rozvoj oddelenia je výsledkom dobrej spolupráce s vedením nemocnice, ktoré sa v rámci ekonomických možností snaží zabezpečiť dostupnosť moderných metód pre pacientov celého regiónu.

Výkony v oblasti cievneho systému:
 1. angiografie
 2. perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) tepien panvy, horných a dolných končatín + zavedenie stentu
 3. PTA odstupových úsekov tepien aortálneho oblúka (steal sy ...) + zavedenie stentu
 4. PTA renálnych artérii + zavednie stentu
 5. stentovanie vo venóznom riečisku
 6. chemicko-mechanická trombolýza v arteriálnom aj venóznom riečisku
 7. kompletné riešenie stenóz, uzáverov dialyzačných A-V fistúl (PTA, stent, trombolýza)
Výkony v oblasti GIT:
 1. kompletné dvojkontrastné vyšetrenia, enteroklýzy
 2. perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC), drenáž žlč. ciest (PTD), stentovanie v oblasti žlč. ciest (plastové, kovové stenty)
 3. dilatácia pažerákových stenóz, stentovanie pomocou širokej škály samoexpandibilných aj balónexpandibilných stentov
Embolizácie a chemoembolizácie:
 1. pomocou širokej škály embolizačných materiálov
 2. embolizačné materialy + cytostatiká
 3. MTS v pečeni, inoperabilné TU
 4. krvácavé stavy parenchymatóznych orgánov, krvácavé stavy v oblasti svalstva a mäkkých častí...
Výkony v oblasti uropoetického systému:
 1. TU obličiek
 2. nefrostómie, dilatácie močovodov, stentovanie, zavádzanie double pigtailov
 3. embolizácie inoperabilných TU

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.