Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Urologické oddelenie


Kontakty

UROLÓGIA
Ambulancia – sestra (objednávanie pacientov): 046/5112 429
Ambulancia – lekár: 046/5112 428
Oddelenie: 046/5112 420

Primár oddelenia
MUDr. Peter Čech, PhD.
046/5112 426
peter.cech@hospital-bojnice.sk

Zástupca primára
MUDr. Viola Chromá
046/5112 431

Lekári
MUDr. Jana Mražíkova
046/5112 431
jana.mrazikova@hospital-bojnice.sk

MUDr. František Trudič
046/5112 431
frantisek.trudic@gmail.com

MUDr. Dagmara Lenhartová
046/5112 431

Vedúca sestra
Jana Dobišová
046/5112 438
jana.dobisova@hospital-bojnice.sk

Zastupujúca sestra
Silvia Talajková
046/5112 420
silvia.talajkova@centrum.sk

Ambulantná sestra
Ľubica Mittašová
046/5112 429

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.