Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Odborné články

Ventilačný manažment dynamickej hyperinflácie u pacienta s hyperkapnickou respiračnou insuficienciou pre CHOCHP
Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia (NIPPV) pacienta s hypoxemicko-hyperkapnickým respiračným zlyhaním sa dostáva do popredia záujmu ...
Nová operačná metóda na očnom oddelení – operácia glaukómu s implantátom HealaFlow
Od augusta 2013 realizujeme na Očnom oddelení NsP Prievidza so sídlom ...
Škúlenie
ŠKÚLENIE (STRABISMUS) sa vyskytuje pomerne často. Je ním postihnutých asi 7 % všetkých detí. Trikrát ...
Oko a cukrovka
DIABETICKÁ RETINOPATIA je ochorenie sietnice, spôsobené diabetom – cukrovkou. Je hlavnou príčinou slepoty ľudí v ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Zelený zákal

ZELENÝ ZÁKAL (glaukóm) je závažná chronická choroba očí. Postihuje približne 1,58% slovenskej populácie. Ak sa nelieči, môže viesť až k oslepnutiu. Vyskytuje sa u ľudí všetkých vekových skupín, najčastejšie po 40. roku života. Preto by sa mal každý v tomto veku, podrobiť preventívnemu vyšetreniu u očného lekára.PRÍČINA CHOROBY
Na vzniku choroby sa podieľa niekoľko faktorov. K najdôležitejším patrí zvýšený vnútroočný tlak. Určitú úlohu zohrávajú aj cievne zmeny. Rizikové skupiny sú ľudia nad 40 rokov, krátkozrakí, s cievnymi chorobami, cukrovkou a osoby s výskytom glaukómu v rodine.

TYPICKÉ PRÍZNAKY
Rozlišujeme dva základné typy glaukómu, s otvoreným a uzatvoreným dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Príznaky i liečba sú pri nich rozdielne.

Glaukómový záchvat
Je typický pre glaukóm s úzkym uhlom. Prejavuje sa bolesťami hlavy a očí, náhlou poruchou zraku, zvracaním, začervenaním oka.

Chronické ťažkosti ako bolesti hlavy, pocit tlaku v očiach, ťažkosti s videním za šera, farebné kruhy v okolí svetiel sú prejavom glaukómu s otvoreným uhlom. Často prebieha úplne nepozorovane.

DIAGNÓZA
Je potrebné chorobu zistiť čo najskôr, ešte pred vznikom nezvratného poškodenia zrakového nervu. K tomu slúžia moderné vyšetrovacie metódy:
Meranie vnútroočného tlaku (viac krát denne)
Vyšetrenie zorného poľa (perimeter) - počítačové hodnotenie zmien, ktoré sú spôsobené poškodením zrakového nervu
Gonioskopia - vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla
Vyšetrenie zrakového nervu - HRT Heidelberg retina tomograph II - laserový skenovací systém, ktorý umožňuje diagnózu o 2 roky skôr ako iné vyšetrovacie metódyLIEČBA
Dlhodobá liečba očnými kvapkami, ktoré ovplyvňujú vnútroočný tlak. Dôležité je podávať kvapky pravidelne. Nevyhnutné sú i pravidelné kontroly u očného lekára. Ak táto liečba nepostačuje je nutná operácia (invazívna, alebo neinvazívna pomocou laseru ).

ODPORÚČANIE PRE PACIENTOVSpôsobuje zníženie prekrvenia zrakového nervu.

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.