Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Odborné články

Ventilačný manažment dynamickej hyperinflácie u pacienta s hyperkapnickou respiračnou insuficienciou pre CHOCHP
Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia (NIPPV) pacienta s hypoxemicko-hyperkapnickým respiračným zlyhaním sa dostáva do popredia záujmu ...
Nová operačná metóda na očnom oddelení – operácia glaukómu s implantátom HealaFlow
Od augusta 2013 realizujeme na Očnom oddelení NsP Prievidza so sídlom ...
Škúlenie
ŠKÚLENIE (STRABISMUS) sa vyskytuje pomerne často. Je ním postihnutých asi 7 % všetkých detí. Trikrát ...
Oko a cukrovka
DIABETICKÁ RETINOPATIA je ochorenie sietnice, spôsobené diabetom – cukrovkou. Je hlavnou príčinou slepoty ľudí v ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Oko a cukrovka

DIABETICKÁ RETINOPATIA je ochorenie sietnice, spôsobené diabetom – cukrovkou. Je hlavnou príčinou slepoty ľudí v produktívnom veku a tiež hlavnou príčinou slepoty v rozvinutých krajinách. Patrí medzi neskoré komplikácie cukrovky, prichádza po 5 - 20 rokoch trvania choroby, len výnimočne sa môže diabetická retinopatia vyvinúť skôr, ako je zistená cukrovka.

Sietnica je vnútorná vrstva oka. V nej sú uložené svetlocitlivé a iné bunky, nervové vlákna a cievy, ktoré vyživujú sietnicu. Cukrovka poškodzuje sietnicové cievy, najmä tie najdrobnejšie (kapiláry). Dochádza k zmenám v štruktúre cievnej steny, vznikajú cievne uzávery a výdute, následkom čoho je sietnica nedokrvená, má málo kyslíka. Na sietnici možno v tomto štádiu zistiť uloženiny tukových buniek, opuch sietnice, predovšetkým v jej strede, rozliatu krv, okrsky odumretej sietnice.Nástupom obranných mechanizmov z nedokrvenia buniek sietnice sa začínajú vytvárať nové drobné cievy. Tieto nemajú kompletnú cievnu stenu, sú menejcenné, slabé a kedykoľvek môžu prasknúť, pričom krv z nich sa rozleje a vyplní oko. Pacient prestáva vidieť. Vstrebávanie takto rozliatej krvi môže trvať aj mesiace. Môže byť sprevádzané ďalšími zmenami vo výplni očnej gule – v sklovci, môžu vzniknúť hustejšie, väzivové pruhy. Väzivové pruhy, pokiaľ sú prichytené na sietnicu, môžu v konečnom dôsledku spôsobiť až odlúpenie sietnice – amóciu.
Ak sa nové cievy tvoria aj na dúhovke, môžu úplne zablokovať cirkuláciu tekutiny tzv. komorového moku v oku a vzniká sekundárny glaukóm, ktorý je ťažko zvládnuteľný liečbou kvapkami. Postihnuté oko je bolestivé.

Tieto zmeny zistí očný lekár vyšetrením očného pozadia, ktoré treba pri cukrovke pravidelne kontrolovať.Prevencia diabetickej retinopatie spočíva v dobrej kompenzácii cukrovky v spolupráci s diabetológom.

Diabetická retinopatia sa nedá vyliečiť. Medikamentóznou liečbou možno ovplyvniť cievnú stenu a laserovou liečbou je možné rozvoj nepriaznivých zmien na sietnici spomaliť. Ak je vo výplni očnej gule – v sklovci rozliata krv, ktorá sa nedokáže vstrebať, alebo ak následkom zmien v sklovci došlo k odlúpeniu sietnice, musí sa takto cukrovkou choré oko operovať.

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.