Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Odborné články

Ventilačný manažment dynamickej hyperinflácie u pacienta s hyperkapnickou respiračnou insuficienciou pre CHOCHP
Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia (NIPPV) pacienta s hypoxemicko-hyperkapnickým respiračným zlyhaním sa dostáva do popredia záujmu ...
Nová operačná metóda na očnom oddelení – operácia glaukómu s implantátom HealaFlow
Od augusta 2013 realizujeme na Očnom oddelení NsP Prievidza so sídlom ...
Škúlenie
ŠKÚLENIE (STRABISMUS) sa vyskytuje pomerne často. Je ním postihnutých asi 7 % všetkých detí. Trikrát ...
Oko a cukrovka
DIABETICKÁ RETINOPATIA je ochorenie sietnice, spôsobené diabetom – cukrovkou. Je hlavnou príčinou slepoty ľudí v ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Škúlenie

ŠKÚLENIE (STRABISMUS) sa vyskytuje pomerne často. Je ním postihnutých asi 7 % všetkých detí. Trikrát častejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí. 30% prípadov škúlenia vzniká v prvom roku života, ostatné sa vyvinú neskôr. Názov strabismus pochádza z gréckeho slova strabos, čo znamená krivý. Škúlenie nie je len kozmetická chyba,ale je sprevádzané i závažnou poruchou zraku. U zdravého človeka je postavenie očí pri pohľade do diaľky rovnobežné. Ak sa pre určitú príčinu jedno oka uchyľuje od tohto postavenia hovoríme o škúlení. Takéto nesymetrické postavenie znemožňuje správnu spoluprácu očí a vzniká tupozrakosť (amblyopia) škúliaceho oka. Je to spôsobené tým, že škúliace oko zaostane vo vývoji. U zdravého oka sa obraz vytvára v centrálnej jamke sietnice. U škúliaceho oka sa však obraz vytvára na inom mieste a preto je menej kvalitný. Mozog, aby sa vyhol dvojitému videniu, tento obraz potláča a vznikne tupozrakosť.

KLINICKÉ FORMY
1. Strabismus dynamický – najčastejšou príčinou sú refrakčné chyby očí, predovšetkým ďalekozrakosť. Tento nedostatok sa vyrovnáva okuliarmi. Tým sa súčasne zlepšuje aj postavenie očí.
2. Strabismus paralytický

Podľa smeru škúlenia rozlišujeme
1. Strabismus konvergentný 85% (dovnútra) osi videnia sa zbiehajú
2. Strabismus divergentný 9% (smerom von) osi videnia sa rozbiehajúLIEČBA
Priebeh neliečeného škúlenia je nepriaznivý. Zraková ostrosť škúliaceho oka je nízka, preto má dieťa obmedzený výber povolania a môže sa cítiť menejcenné. Je dôležité začať liečenie už v útlom veku a zistiť príčinu škúlenia. Pri dioptrickej chybe je potrebné nosiť okuliare trvale. Nevyhnutné je zabrániť vzniku tupozrakosti – zakrývaním neškúliaceho oka okluzorom. Tým nútime dieťa, aby sa pozeralo slabším okom. Čím viac je škúliace oko zrakovo namáhané, tým je väčší predpoklad úpravy zrakovej funkcie. Veľmi dôležitá je spolupráca rodičov a vyžaduje si to veľa trpezlivosti.
Na cvičenie tupozrakosti nadväzuje nácvik správneho postavenia a spolupráce oboch očí. Na takéto cvičenie je zamerané špeciálne pracovisko – ortoptika, ktoré máme i na našom oddelení. Je vybavené rôznymi prístrojmi, pomocou ktorých cvičíme spoluprácu oboch očí.
Všetky spomínané metódy sú neoperačné. Ak s nimi nemáme dostatočný úspech, najmä ak je úchylka škúlenia veľká, je potrebná chirurgická liečba. Operáciou sa zmenší veľkosť úchylky, ale nemožno ňou odstrániť tupozrakosť. No zlepšia sa podmienky pre jej liečbu. Na operáciu preto nadväzuje ortopticko – pleoptická liečba.

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.