Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Spravodajstvo

Nový monitor zníži pacientovi množstvo podaných anestetík
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má nový ...
Návšteva výkonného predsedu Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl
Našu nemocnicu navštívil výkonný predseda Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl. S vedením nemocnice navštívili ...
Výťažok z Gulášfestu smeruje na detské oddelenie
BOJNICE 15.júna 2018 – Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach venovali ...
Stretnutie s riaditeľom nemocnice
PhDr. Mgr. Martin Hudec – riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pripravil ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

O drogách trochu inak. Medzi žiakov prišli o závislosti porozprávať odborníci z NsP Prievidza

27.06.2017
Drogy – prevencia, liečba a následky užívania znel názov prednášky, ktorú si žiaci eŠkoly Prievidza vypočuli v piatok 23. júna 2017 z úst odborníkov Psychiatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy sa tak dozvedeli dôležité informácie o rôznych závislostiach, ale vypočuli si aj zaujímavé prípady z praxe, o ktorých hovorili Eva Štálniková a Lukáš Žubor z Psychiatrického oddelenia bojnickej nemocnice.

Prevencia je najlepšia medicína
V súčasnosti sa s účinkami drog alebo s ich pôsobením na rodinných príslušníkov a priateľov stretávajú čoraz mladšie deti, a práve to bol jeden z impulzov, prečo sa pracovníci Psychiatrického oddelenia NsP Prievidza rozhodli ísť medzi žiakov. Išlo o prvú prednášku, no v budúcnosti sa počíta aj s ďalšími podujatiami tohto druhu. Cieľom prednášok bolo podporiť osvetu v oblasti prevencie užívania drog, priblížiť deťom možné dôsledky užívania drog a takisto im ponúknuť pomoc, ak bojujú so závislosťou, resp. sa s ňou stretávajú napríklad v domácom prostredí. Dôležité je vzniknutý problém riešiť, no ideálne je predchádzať mu. „Najlepšia prevencia sú fungujúce medziľudské vzťahy. Najcennejší v živote sú ľudia a okolie. Ak toto funguje, tak človek nemá potrebu hľadať útek alebo riešenie problému v drogách,“ vysvetľuje Lukáš Žubor, psychológ Psychiatrického oddelenia NsP Prievidza. Veľkým prekvapením boli najmä žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí sa do prednášky aktívne zapájali svojimi otázkami. Zaujímali sa najmä o liečivé účinky marihuany, druhy látkových a nelátkových závislostí, no ich pozornosť upútali aj dôsledky závislostí, ktoré sa často odzrkadľujú na nefunčkných ľudských orgánoch.

Kde vyhľadať pomoc?
Na piatkovej prednáške sa mohli deti dozvedieť aj to, ako postupovať v prípade, ak sami bojujú so závislosťou alebo ak sa s ňou stretávajú vo svojom okolí. Žiakom boli predstavené spolky, kluby a združenia v regióne, ktoré by im mohli pomôcť s ich problémom. Vysvetlený im bol aj postup a činnosť Psychiatrického oddelenia NsP Prievidza, ktoré pacientom ponúka možnosť ambulantnej liečby, denného stacionáru, šesťtýždňovej liečby, individuálnej terapie, rodinnej terapie či posilňovacej liečby. „Mnohí ľudia majú pred psychiatrickými oddeleniami rešpekt a často aj skreslenú predstavu. Pravdou však je, že na týchto oddeleniach sa neliečia iba pacienti s duševnými poruchami, ale pomáhame aj ľuďom, ktorí bojujú so závislosťami,“ objasňuje riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Radka Križanová, radka.krizanova@hospital-bojnice.sk, tel.: +421 46 5112 121, mob.: +421 907 708 516
Detail obrázku - O drogách trochu inak. Medzi žiakov prišli o závislosti porozprávať odborníci z NsP Prievidza
Detail obrázku - O drogách trochu inak. Medzi žiakov prišli o závislosti porozprávať odborníci z NsP Prievidza

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.