Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Spravodajstvo

Nový monitor zníži pacientovi množstvo podaných anestetík
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má nový ...
Návšteva výkonného predsedu Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl
Našu nemocnicu navštívil výkonný predseda Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl. S vedením nemocnice navštívili ...
Výťažok z Gulášfestu smeruje na detské oddelenie
BOJNICE 15.júna 2018 – Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach venovali ...
Stretnutie s riaditeľom nemocnice
PhDr. Mgr. Martin Hudec – riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pripravil ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič: „Teší ma, že nezostávame len pri sľuboch“

09.10.2017
Rekonštrukcia monobloku nemocnice, dostavba deviatich moderných operačných sál, výstavba nového CT pracoviska či nové špičkové prístrojové vybavenie. To všetko sú aktuálne novinky, ktorými sa môže popýšiť Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Za súčasného vedenia nemocnice sa podarilo zaviesť mnoho inovácií, no najmä naplniť sľuby a ciele, ktoré boli pred tromi rokmi vyslovené.

Ivan Gašparovič, riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach:
„Hneď po mojom nástupe na pozíciu riaditeľa NsP Prievidza v auguste 2014 ma župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška, požiadal o analýzu situácie v nemocnici a určenie cieľov, ktoré by sme chceli v bojnickej nemocnici naplniť.
Za jeden z prioritných cieľov sme určili rekonštrukciu monobloku nemocnice a dobudovanie rozostavaných operačných sál, s výstavbou ktorých sa začalo už v roku 1999 a 13 rokov sa nenašli potrebné financie na ich dokončenie.
Prvotne sme chceli financie na dokončenie deviatich operačných sál z eurofondov, no neuspeli sme.
Potrebné financie na dostavbu a rekonštrukciu monobloku nemocnice nám poskytol Trenčiansky samosprávny kraj na čele s Jaroslavom Baškom. Trenčiansky samosprávny kraj investoval v priebehu roku 2017 do rekonštrukcie a výstavby 8,6 mil. €, ďalšie 3 mil. € vyčlenil na dovybavenie monobloku zariadením a prístrojovým vybavením. Stavebné práce sa začali 8. marca tohto roku a momentálne sa dotýkajú bloku G, ktorý bude pacientom a nemocničnému personálu odovzdaný do užívania v druhej polovici októbra 2017.
Následne budú práce pokračovať v bloku F a celý nemocničný monoblok by mal byť definitívne zrekonštruovaný v januári 2018. Postupne, koncom roka 2017 a v priebehu roku 2018, tak budú pacientom k dispozícii nové priestory s najmodernejšími operačnými sálami v regióne hornej Nitry. Centralizáciou operačných sál a chirurgickej pooperačnej jednotky intenzívnej starostlivosti sa prispeje najmä k zefektívneniu činností chirurgických odborov a zvýši sa pooperačná intenzívna starostlivosť o pacientov a ich bezpečnosť. Do zrekonštruovaných priestorov sa onedlho presunie chirurgické oddelenie, ortopedické oddelenie, onkologické oddelenie, očné ddelenie a vytvorí sa nová centrálna chirurgická jednotka intenzívnej starostlivosti a nové oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Súbežne so stavebnými prácami prebieha v bloku F aj výstavba nového CT pracoviska, ktorého súčasťou bude i nový CT prístroj. Aj vybudovanie moderného CT pracoviska bol jeden z cieľov, ktorý v týchto dňoch naberá reálne kontúry. Práce na novom CT pracovisku prebiehajú od júla 2017, no už v októbri tohto roku bude nové pracovisko slúžiť pacientom. Aj v tomto prípade poskytla finančné prostriedky na výstavbu a zakúpenie prístroja vo výške 1 mil. € Trenčianska župa. CT prístroj sme kúpili za cenu viac ako 672 tis. €, ktorý bol obstaraný za cenu vysúťaženú Ministerstvom zdravotníctva SR.
Požiadavka pána župana bola prijať také opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť činnosť nemocnice a ktoré budú viesť k zlepšeniu jej ekonomických výsledkov, a tak boli ďalšie priority stanovené v oblasti modernizácie prístrojového vybavenia,, na ktorom naši lekári – špecialisti zabezpečia poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa najnovších medicínskych trendov. Na Kožné oddelenie NsP Prievidza pribudol digitálny dermatokosp, ktorý je dôležitý pri diagnostike hraničných pigmentových prejavov, podarilo sa nám dovybaviť gastroenterologickú ambulanciu, zriadiť novú kompletne vybavenú očnú ambulanciu, zakúpili sme prenosný USG prístroj, anestéziologický prístroj, fotoštrbinovú lampu na očné oddelenie, fakoemulzifikačný prístroj, dva dýchacie prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu, ktoré výrazne zlepšili intenzívnu starostlivosť, mikrotóm, ktorý skvalitnil histologickú diagnostiku zameranú na onkologické ochorenia a prístroj na vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, ktorý zlepšil diagnostické možnosti pre pľúcnych pacientov s postihnutím interstícia. Okrem iného sa nám v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) podarilo rozšíriť spektrum výkonov v oblasti oftalmológie, urológie, ortopédie a traumatológie, navyše, služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme pacientom sprístupnili aj v poobedných hodinách. Dnes už môžeme poznamenať, že v priebehu 3 rokov tak stúpol počet výkonov JZS až o 162 %.
V modernizácii a v rozširovaní prístrojového portfólia máme v pláne pokračovať aj v budúcom roku a plánujeme zakúpiť digitálny mamograf, ultrasonograf, prístroj na litotrypsiu pre Urologické oddelenie NsP Prievidza, ktorý bude mať veľký prínos pri liečbe močových kameňov.
Momentálne s manažmentom nemocnice pracujeme aj na zavedení Nemocničného informačného systému, ktorý by sa mal postarať o zrýchlenie práce a skvalitnenie vedenia zdravotnej dokumentácie, takisto by mal zlepšiť vykazovanie v rámci DRG, čo nám zabezpečí vyššie výnosy zo strany zdravotných poisťovní. V súčasnosti prebieha implementácia systému v rámci nemocnice, pričom plne funkčný bude systém v novembri 2018.
Našou prioritou je aj vybudovanie nového moderného urgentného príjmu. Spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom rokujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR o novom urgentnom príjme v nemocnici a urobíme maximum, aby sa nám tento cieľ podarilo zrealizovať v čo najkratšom čase.
Ďalšou víziou do budúcna je zriadenie Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti, ktoré zefektívni manažment pacientov pri poskytovaní ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti. V praxi vlastne pôjde o efektívne umiestnenie ambulancií do jednej budovy, resp. časti budovy, aby pacienti v prípade vyšetrení nemuseli hľadať ambulancie v celej nemocnici. Myšlienkou je zoskupiť ambulancie na jedno miesto a uľahčiť pacientom priebeh vyšetrení. Túto starostlivosť chceme zamerať najmä na chronicky chorých pacientov trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom, onkologických pacientov, atď. Zamerať sa chceme na včasnú diagnostiku a prevenciu ochorení, a tým zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Vďaka podpore župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a poslancov sa nám v uplynulom období podarilo pre pacientov a návštevníkov bojnickej nemocnice urobiť naozaj veľa. Teší ma, že nezostávame len pri sľuboch, ale že sa naše ciele reálne napĺňajú. V tomto úsilí budeme pokračovať aj naďalej, pretože máme ešte mnoho vízií, ako zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ponúknuť tak obyvateľom hornej Nitry, no často i pacientom z celého Slovenska, modernú nemocnicu s vynikajúcim prístrojovým vybavením a špičkovým personálom.“

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.