Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Spravodajstvo

Nový monitor zníži pacientovi množstvo podaných anestetík
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má nový ...
Návšteva výkonného predsedu Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl
Našu nemocnicu navštívil výkonný predseda Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl. S vedením nemocnice navštívili ...
Výťažok z Gulášfestu smeruje na detské oddelenie
BOJNICE 15.júna 2018 – Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach venovali ...
Stretnutie s riaditeľom nemocnice
PhDr. Mgr. Martin Hudec – riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pripravil ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske otvoril za účasti predstaviteľov NsP Prievidza nový akademický rok

09.10.2017
V pondelok 02.10.2017 sa v kinosále Panoramatického kina Partizánske konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske. Za účasti predstaviteľov Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach – Mgr. Ivana Gašparoviča, riaditeľa NsP Prievidza a PhDr. Ivety Pastierikovej, námestníčky pre ošetrovateľstvo – sa otvoril nový akademický rok a boli imatrikulovaní študenti odborov Sociálna práca a Ošetrovateľstvo.

Úzka spolupráca s bojnickou nemocnicou
Medzi imatrikulovanými študentmi Ústavu sv. Cyrila a Metoda Partizánske boli aj pracovníci NsP Prievidza. Práve vďaka úzkej spolupráci bojnickej nemocnice a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava sa podarilo tento rok otvoriť aj prvý ročník v odbore Ošetrovateľstvo. „Vrelo vítam záujem našich kolegov o rozširovanie vzdelania a v tomto smere ich budeme spolu s nemocnicou maximálne podporovať,“ hovorí Ivan Gašparovič, riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a dodáva, že časť prednášok sa bude realizovať aj v bojnickej nemocnici. „Výučba niektorých predmetov bude prebiehať priamo v nemocnici a praktická časť bude, samozrejme, na konkrétnych oddeleniach,“ dopĺňa riaditeľ bojnickej nemocnice.
Pre študentov Ústavu sv. Cyrila a Metoda Partizánske je veľkou výhodou fakt, že s niektorými z pedagógov sa budú stretávať nielen v prednáškových miestnostiach, ale aj v bojnickej nemocnici, keďže MUDr. Mária Šramková, PhD., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a PhDr. Iveta Pastieriková, námestníčka pre ošetrovateľstvo NsP Prievidza, sú zároveň pedagogičkami Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Radka Križanová, radka.krizanova@hospital-bojnice.sk, tel.: +421 46 5112 121, mob.: +421 907 708 516
Detail obrázku - Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske otvoril za účasti predstaviteľov 
NsP Prievidza nový akademický rok
Detail obrázku - Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske otvoril za účasti predstaviteľov 
NsP Prievidza nový akademický rok
Detail obrázku - Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske otvoril za účasti predstaviteľov 
NsP Prievidza nový akademický rok

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.