Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Spravodajstvo

Druhá časť rekonštruovaného monobloku v bojnickej nemocnici by mala byť dokončená už v máji
Blok F v rekonštruovanom monobloku bojnickej nemocnice čakajú už iba finálne úpravy. Stavebne bude druhá ...
Bojnická nemocnica vyzbierala 1 861,41 € pre onkologických pacientov
V piatok 13.04.2017 sa konal už 22. ročník projektu „Deň narcisov“, ktorý organizačne zastrešuje občianske ...
I. Bojnický ošetrovateľský kongres
Hotel pod Zámkom Bojnice 24.5.2018 Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK a PhDr. Ivety ...
Oznam
Oznamujeme Vám, že návštevy pacientov v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach sú opäť POVOLENÉ. ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo

23.10.2017
V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, to dnes žilo dobrými správami. Po novom CT pracovisku a prvej zrekonštruovanej časti monobloku má nemocnica aj vlastné školiace pracovisko.

Lekári i pacienti sa po 13 rokoch čakania dočkali rekonštrukcie monobloku a dokončenia pavilónu operačných sál. Do užívania dnes v nemocnici totiž odovzdali blok G, ktorý je jednou z častí rekonštruovaného monobloku nemocnice, ktorého stavba bola započatá ešte v časoch, keď nemocnica spadala pod zriaďovateľskú pôsobnosť štátu. Peniaze na dofinancovanie, resp. zrekonštruovanie stavby našlo až súčasné vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z priestorov nemocnice dýcha novota; moderné prístroje, posuvné dvere, čistota a komfort. „Do konca marca sme diagnostikovali priestory, reálne práce začali v apríli. V bloku G sme kompletne zrekonštruovali 3 podlažia a na rovnakú úroveň zrekonštruujeme aj blok F,“ priblížil Dušan Jasečko z dodávateľskej spoločnosti Keraming.

Celková investícia do rekonštrukcie monobloku, a následné vybavenie nových priestorov ako potrebným nábytkom, tak aj modernými prístrojmi sa pohybuje okolo 13 mil. €, keďže pôvodne odhadované náklady na rekonštrukciu o niečo kvôli skrytým nedostatkom vzrástli. „Dnešným dňom je po stavebnej stránke dokončených 9 operačných sál, ktoré budeme môcť využívať začiatkom budúceho roku. Nachádza sa tu 6 aseptických sál a tri septické sály. Zároveň sme dnes slávnostne prevzali 3 lôžkové oddelenia, na ktorých bude umiestnených 17 lôžok v rámci ortopedického oddelenia, 17 lôžok na chirurgickom oddelení a 13 lôžok na centrálnej jednotke intenzívnej starostlivosti,“ priblížil riaditeľ nemocnice. Dokončenie rekonštrukcie je však len prvým krokom, teraz nasleduje presťahovanie dvoch oddelení z bloku F do zrekonštruovaného bloku G. Rekonštrukčné práce sa následne presunú do bloku F, finálne by mal byť monoblok k dispozícii lekárom a pacientom v januári budúceho roku. Nemocnica bude mať po prvýkrát vznikne oddelenie na pozákrokové sledovanie pacientov, centrálnu jednotku intenzívnej starostlivosti a tiež oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti. „Pacienti z regiónu hornej Nitry potrebujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, preto sme sa rozhodli ísť do takejto vysokej investície. Finančné prostriedky sme si museli našetriť, preto sme nemohli investovať hneď v roku 2014. Pevne verím, že aj nové priestory v monobloku pomôžu zvýšiť počet zdravotníckych výkonov v nemocnici a teda dôjde aj k zvýšeniu príjmov nemocnice. V prvom rade však ide o zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vyjadril sa trenčiansky župan Jaroslav Baška.

S rovnakým počtom lekárov dvojnásobný počet pacientov

Nové operačné sály sú podľa primára chirurgického oddelenia bojnickej nemocnice Romana Velického neporovnateľné s tými pôvodnými, v ktorých lekári operovali dodnes. „Nové operačné sály vytvoria neporovnateľne lepšie podmienky ako pre pacientov, tak aj pre nás – lekárov. Problematické bolo ako rozmiestnenie operačných sál, tak napr. aj teploty v letných mesiacoch. Sály, v ktorých dnes stojíme, sú hodné 21. storočia a trúfam si povedať, že na chirurgii vďaka nim dokážeme zvládnuť aj raz taký počet pacientov s rovnakým personálnym obsadením,“ komentoval doktor Velický a dodal, že len za minulý rok zrealizovali na chirurgii asi 1600 výkonov. Operačné časy by sa mali vďaka novej technike a šikovnému personálu výrazne skrátiť.

Pacientov po 11 rokoch vyšetria na modernom CT prístroji

Dnešným dňom v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach začala aj skúšobná prevádzka nového CT pracoviska. Do jeho vybudovania vrátane zakúpenia najmodernejšieho CT prístroja župa investovala takmer 1 mil. €. „Po 11 rokoch fungovania so starým prístrojom máme nové CT pracovisko. V priestoroch, ktoré sme do teraz nevyužívali, sa vybudovalo komplexné zázemie moderného pracoviska, ktoré vytvorí podmienky na kvalitnejšiu diagnostiku,“ povedal riaditeľ bojnickej nemocnice, ktorá má ako jediná v regióne vybudované CT pracovisko. Starý CT prístroj v nemocnici fungoval za nepretržitej prevádzky viac ako celú jednu dekádu, denne bežne zvládol 40 až 50 vyšetrení. „Staré CTčko si odslúžilo svoje a v poslednej dobe sa vekom často kazilo. Nový prístroj je prístrojom novej generácie, pracuje s novými technológiami a produkuje menej žiarenia. Kvalita zobrazovania sa výrazne zvýši a navyše nám umožní využívať aj nové zobrazovacie metódy,“ uviedla Zuzana Šošková, poverená vedením rádiologického oddelenia. Nový prístroj tak nielen zníži čakacie doby pacientov, ale lekárom tiež umožní pracovať s takými metodikami, na ktoré do teraz nemali podmienky. Využívať sa budú navyše obidva CT prístroje, takže v bojnickej nemocnici by už nemali nastať situácie, keď v dôsledku poruchy prístroja museli byť pacienti preobjednaní, resp. vyšetrení na iných, vzdialených CT pracoviskách.

Po novom sestry z bojnickej nemocnice pracujú a aj sa vzdelávajú na jednom a tom isto mieste

Nemocnica má však po dnešku aj ďalšiu novinku. V jej priestoroch dnes slávnostne otvorili akademický rok 2017/2018, v rámci ktorého sa v priestoroch nemocnice bude v odbore ošetrovateľstvo bakalárskeho stupňa vzdelávať približne dvadsiatka sestier. Školiace pracovisko má nemocnica zriadené vo svojej histórii po prvýkrát. Pre študujúce sestry je to dobrá správa ako z ekonomického, tak aj časového hľadiska. Doteraz totiž za praktickými skúsenosťami a vedomosťami museli dochádzať až do Nových Zámkov alebo do Bratislavy. „Poslucháči sú väčšinou z okolia Prievidze, Bojníc alebo Partizánskeho. Týmto sme im sprístupnili domáce prostredie, v ktorom pôsobia, takže budú mať viac času venovať sa štúdiu, ktorý by inak strávili cestovaním,“ povedal Michal Valach, vedúci pracoviska Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom s tým, že okrem odbornej praxe sa poslucháči venujú štúdiu predmetov v odbore ošetrovateľstvo, ako napr. etika v ošetrovateľstve, prevencia v rámci drogových závislostí a pod.

Samotní poslucháči sú už väčšinou zamestnanci zdravotníckych zariadení alebo priamo bojnickej nemocnice, ktorí sa chcú dovzdelať alebo potrebujú nadobudnúť kvalifikáciu v prvom stupni vysokoškolského vzdelania. „Túto možnosť veľmi privítali ako sestričky z iných regiónov, tak aj z blízkeho okolia. Veríme, že vďaka zradeniu tohto školiaceho pracoviska pre ne nebude štúdium príliš drahé a nebude pre ne moc ďaleko,“ komentovala Mária Šramková, primárka OAIM bojnickej nemocnice a zároveň pedagogička na Univerzite sv. Alžbety. „Naším zámerom bolo pomôcť sestrám, aby nemuseli dochádzať do Nových Zámkov a praxovať v nemocnici, ktorá nie je v ich regióne. Vytvorili sme preto podmienky, aby externé štúdium pre ne bolo časovo i finančne efektívnejšie,“ dodal k téme riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič.
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku
Detail obrázku - Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
Detail obrázku

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.