Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Spravodajstvo

Nové prístrojové vybavenie bojnickej nemocnice pomôže onkologickým pacientom
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má pre pacientov pripravené ďalšie novinky v ...
Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo
V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, ...
NsP Prievidza otvorila svoje dvere študentom. Žiaci diskutovali o závislostiach, vyskúšali si aj terapiu s pacientmi
V pondelok 16. októbra 2017 mali žiaci Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi neštandardné vyučovanie. ...
Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske otvoril za účasti predstaviteľov NsP Prievidza nový akademický rok
V pondelok 02.10.2017 sa v kinosále Panoramatického kina Partizánske konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Nové prístrojové vybavenie bojnickej nemocnice pomôže onkologickým pacientom

31.10.2017
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má pre pacientov pripravené ďalšie novinky v oblasti prístrojového vybavenia. Vďaka finančnému daru Ligy proti rakovine Slovenskej republiky do bojnickej nemocnice pribudlo nové polohovacie vyšetrovacie lôžko a EKG prístroj s mobilným vozíkom, ktoré budú slúžiť onkologickým pacientom.

Prínos pre pacienta aj pre zdravotnícky personál
Vďaka finančným prostriedkom od Ligy proti rakovine Slovenskej republiky v hodnote 4 500 € sa do bojnickej nemocnice podarilo zakúpiť polohovacie lôžko a EKG prístroj, ktoré sú obrovským prínosom pre pacientov, ale aj personál nemocnice. Práve vďaka uvedeným novinkám sa opäť zvyšuje úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo pocítia onkologickí pacienti vyšetrovaní na onko-chirurgickej ambulancii a onkologickom pracovisku.
Výhoda nového lôžka na ambulancii spočíva najmä v jednoduchom nastavení polohy lôžka. „Pacient si sadá na lôžko pohodlnejšie a z výšky, aká mu vyhovuje. V prípade vyšetrovania v polohe na bruchu je tvár pacienta uložená pohodlne v otvore lôžka,“ vysvetľuje klady nového lôžka Ingeborg Olšiaková, vedúca sestra Chirurgického oddelenia NsP Prievidza. Nové lôžko je zároveň prínosom aj pre personál nemocnice, keďže vďaka novinke na onko-chirurgickej ambulancii je možná komfortnejšia manipulácia s pacientom pri vyšetrení a chirurgických výkonoch.
Aj nový EKG prístroj je pre nemocnicu a pacientov pozitívom, pretože aj vďaka nemu sa podstatne skracuje pobyt na ambulancii a na onkologickom stacionári. „Pred podaním chemoterapie je EKG vyšetrenie realizované u nás, a tak nie je potrebné, aby pacient čakal na vyšetrenie na internej ambulancii,“ vysvetľuje Dušan Magdin, st., primár pracoviska klinickej onkológie, a zároveň dodáva, že výsledky EKG následne posudzuje onkológ s atestáciou z interného lekárstva priamo na onkologickom pracovisku.
Z nového vybavenia na onko-chirurgickej ambulancii a pracovisku klinickej onkológie má radosť aj vedenie NsP Prievidza, ktoré sa aktívne zapája do projektov či zbierok, ktoré podporujú pacientov s rôznymi diagnózami. Často ide práve o spoluprácu s Ligou proti rakovine. „Som vďačný za spoluprácu s Ligou proti rakovine Slovenskej republiky, pretože spoločnými silami sa nám darí pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Onkologickí pacienti sú vystavení náročnej liečbe a som rád, že aspoň touto cestou – zakúpením nového lôžka a EKG prístroja – sa nám podarí zvýšiť komfort pri vyšetrení pacientov a rovnako aj zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uzatvára riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič.

-rk-
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Radka Križanová, radka.krizanova@hospital-bojnice.sk, tel.: +421 46 5112 121, mob.: +421 907 708 516
Detail obrázku - Nové prístrojové vybavenie bojnickej nemocnice pomôže onkologickým pacientom
Detail obrázku
Detail obrázku - Nové prístrojové vybavenie bojnickej nemocnice pomôže onkologickým pacientom
Detail obrázku

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice. Kontakt: radka.krizanova@hospital-bojnice.sk
Created by WebCreative.info © 2010 - 2017 All rights reserved.