VEDÚCI ODBORU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu VEDÚCI ODBORU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV.

 

Pracovný pomer:  hlavný

Termín  nástupu:  dohodou

 

      Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa - HR, ekonomické alebo právne
 • minimálne 5 rokov praxe v odbore (personálna aj mzdová oblasť), prax v zdravotníckom zariadení - výhodou
 • orientácia v oblasti pracovno-právnych vzťahov a znalosť Zákonníka práce podmienkou
 • personalistika - pokročilý
 • znalosť predpisov z oblasti spracovania miezd
 • znalosť práce v mzdovom programe Vema - výhodou
 • znalosť MS Office
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť

    

Základná mzda:  od   1.100,- €   

 

  V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej odbornej praxe
 • termín možného nástupu do zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

alebo e-mailom na adresu:    praca@hospital-bojnice.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslava Lojšková, vedúca odboru RĽZ

Tel. kontakt :  046/5112-113, 138

E-mailová adresa:  miroslava.lojskova@hospital-bojnice.sk

 

 

 

 

 

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri