VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍKA.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  •  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

 

Základná mzda:  od 902,- €

Termín nástupu:  ihneď, resp. podľa dohody

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojanice.sk

Kontakt: 046/5112-147  -  námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Katarína Svobodová , MPH

               046/5112-114  -  odbor RĽZ p. Kiripolská

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

  • Príspevok na stravovanie
  • Sociálna výpomoc
  • Odmeny darcom krvi
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Príspevok na detskú rekreáciu
  • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • Príspevok na zdravotnú starostlivosť

 

 

 

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri