Onkológia v nových priestoroch

Textový prepis

Dostavba operačných sál a rekonštrukcia lôžkového monobloku bojnickej nemocnice začala v marci 2017. V rámci týchto prác prešlo modernizáciou aj pracovisko klinickej onkológie. To ako prvé začalo poskytovať zdravotnícku starostlivosť v nových priestoroch.

Zdroj: RTV Prievidza

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri