3. Bojnický ošetrovateľský kongres

 

Hotel pod Zámkom

Bojnice

26.5.2022

Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK
a PhDr. Kataríny Svobodovej , MPH, námestníčky pre ošetrovateľstvo

Tematický okruh:
Multidisciplinárne ošetrovateľstvo
Nozokomiálne nákazy – hrozba dneška
Diagnosticko-terapeutické metódy, úloha sestry
Kazuistiky

Všeobecné informácie
Miesto konania:
Hotel pod Zámkom
Hurbanovo námestie 1581/2
972 01 Bojnice

Úroveň: celoslovenská

Postup registrácie účastníka
Prostredníctvom registračného systému na portal.sksapa.sk – všetky sestry
Prihlásenie prostredníctvom on-line elektronickej prihlášky všetci účastníci: www.kongresbojnice.sk

Kongresový poplatok:
Člen SK SaPA: 25 eur
Nečlen SK SaPA: 35 eur
Prvý autor príspevku: zdarma

Názov účtu:
Občianske združenie   „NEUROLÓGIA HORNÉHO PONITRIA“
IBAN: SK39 0200 0000 0023 9302 7851
Správa pre prijímateľa: meno (registračné číslo komory, meno, priezvisko)
ÚHRADA IBA PREVODOM


Kongresový poplatok zahŕňa
Prenájom priestorov, audiovizuálnej techniky, potvrdenie o účasti, občerstvenie počas dňa.
V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.

Dôležité termíny
Prihlásiť sa je možné do:
Aktívna účasť do 28.2.2022
Pasívna účasť do 30.4.2022

Upozornenia
V prípade neuhradenia registračného poplatku do 20.4.2020 nebude Vaša registrácia akceptovaná a organizátor poskytne voľné miesto inému záujemcovi.
Platba na mieste nebude možná.

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť aktívnu účasť v prípade naplnenia odborného programu.

Aktívna a pasívna účasť bude na kongrese hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Informácia pre autorov abstraktu v zborníku odborných prác
Abstrakt prezentovanej téme nesmie prekročiť 250 slov.
Písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5cm
Usporiadanie abstraktu: názov príspevku v slovenskom a anglickom jazyku , autor, spoluautor, organizácia, abstrakt podľa štruktúry, kľúčové slová 4-5, použité zdroje, kontakt na autora
Štruktúra abstraktu: cieľ, metódy, výsledky, záver
Autorovi nebude za publikovanie v zborníku vyplácaný licenčný poplatok.

Poster
Max. rozmery: výška 110 cm, šírka 90 cm

Organizačný výbor
PhDr. Katarína Svobodová, MPH
Mgr. Mária Gatialová
Mgr. Ingeborg Olšiaková
Mgr. Jana Bojková
Mgr. Ľubica Urbancová

Kontaktné osoby
Mgr. Mária Gatialová  0903 742 865
Mgr. Ingeborg Olšiaková 0911 898 106

BUDE NÁM CŤOU PRIVÍTAŤ VÁS V BOJNICIACH

Dokumenty na stiahnutie