Korekčné operácie na nohe

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa riešia bolestivé a kozmetické deformity nohy.
Príprava na zákrok Jednoduché zákroky je možné vykonať ambulantne bez hospitalizácie. Pri rozsiahlejších výkonoch pacient prichádza na hospitalizáciu deň pred zákrokom a po operácií je sledovaný 1 - 3 dni s naložením definitívnej fixácie pred prepustením.
Ako zákrok prebieha Výkonom sa upravuje postavenie prstov nohy v celkovej alebo lokálnej anestéze. Podľa typu výkonu, ktorý závisí od rozsahu deformity je nutná fixácia operovanej nohy v škrobovom alebo sádrovom obväze a chôdza s barlami v rozsahu 3 - 5 týždňov. Následne je vhodná rehabilitácia v dĺžke 4 týždňov. Zákrok sa vykonáva na jednej končatine.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu, ktorí si hradia plnú sumu operačného zákroku podľa príslušného cenníka.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať na základe doporučenia Vášho zmluvného ortopéda, resp. po vyšetrení odborným lekárom - ortopédom NsP Bojnice, tel. kontakt na ortoped. ambul: 046/5112365.