DCRS - dacryocystorinosomia - endoskopické (pod kontrolou optiky) otvorenie slzného vaku do nosovej dutiny

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa endoskopickým prístupom (pod kontrolou optiky) cez nos riešia nepriechodné slzné cesty, otvára sa slzný vak do nosovej dutiny pred miestom jeho uzáveru. Výkon sa koná v spolupráci s očným lekárom, ktorý v rovnakom čase spriechodňuje slzné cesty prístupom cez oko.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je podľa stavu a priechodnosti slzných ciest.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Zákrok sa vykonáva endoskopickým prístupom cez nos v spolupráci s očným lekárom. Obvykle sa do operovanej strany nosa zavádza malá nosová tamponáda, ktorá sa odstraňuje nasledujúci deň. Denne sa cestou očnej ambulancie realizujú preplachy slzných ciest. Práceneschopnosť závisí od stavu pacienta.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.