Excízia krčka maternice - operačné vyrezanie alebo odňatie tkaniva vyrastajúceho z krčka maternice

Čo tento zákrok vyrieši Odobratie vzorky umožní získať materiál na histologické vyšetrenie, ktoré umožní diagnostikovať nezhubné, tzv. benígne stavy až po skorý záchyt nádorových ochorení. Nádorom postihnuté tkanivo môže byť zdrojom krvácania.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi, v prípade že zákrok sa vykonáva v celkovej anestéze (interné vyšetrenie s EKG, RTG pľúc, anestéziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza deň vopred, resp. v deň zákroku, podľa zdravotného stavu a pridružených ochorení. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa môže realizovať v celkovej anestéze alebo bez anestézy, podľa aktuálneho nálezu, po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom) v dĺžke trvania cca 5 minút. Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou peánu (chirurgický nástroj podobný nožniciam slúžiaci na zachytenie tkaniva) alebo špeciálnej pinzety, popr. skalpelu odoberie malá vzorka z krčku maternice na mieste patologického nálezu (miesto postihnuté chorobným stavom) a odošle sa na histologické vyšetrenie (lekár patologického oddelenia vzorku prehliadne pod mikroskopom).
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone nie je nutné dodržiavať špeciálny oddychový režim, krvné straty bývajú minimálne. Výsledok histologického vyšetrenie je k dispozícii najskôr o 14 - 21 dní. Po výkone je možné pacientku prepustiť v deň zákroku, resp. na nasledujúci deň podľa zdravotného stavu, príp. komplikácií. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.