Operácie nezhubných nádorov mäkkých tkanív a kože

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa odstráni útvar, ktorý sa zasiela na histologické vyšetrenie. Výsledok z histológie je približne 2 týždne od operácie. Šetriaci režim nie je zväčša nutné dodržiavať.
Príprava na zákrok Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) o 6:00 hod nalačno. Pacient absolvuje sériu vyšetrení ako odber krvi, RTG vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie. Operačné riziko ako aj zhodnotenie celkového zdravotného stavu vykoná lekár v odbore interná medicína a anestéziológ. Po prijateľnom výsledku je pacient uložený na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení, kde ošetrujúci lekár prijme pacienta a v spolupráci so stredným zdravotným personálom pacienta pripravia k operačnému výkonu.
Ako zákrok prebieha Výkon je uskutočnený v lokálnej alebo celkovej anestézii, ktorá sa určuje podľa veľkosti, druhu a miesta lokalizácie nádoru. Niekedy sa do rany vkladá drén. Výkon trvá približne 10 - 30 minút. Pacient je po výkone prepustený alebo uložený na lôžko chirurgického oddelenia. Po prepustení by mal pacient dodržiavať kľudový režim. Stehy sa extrahujú na 8. - 10. pooperačný deň. Práceneschopnosť vo väčšine prípadov nie je nutná.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Operačný výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na chirurgickej ambulancii NsP Bojnice, kde ambulantný lekár zhodnotí zdravotný stav pacienta, navrhne typ operácie, zaradí pacienta na vzájomne dohodnutý termín operácie. Chirurgická príjmová ambulancia NsP Bojnice - t. č: 046/5112281.