Filtračná operácia glaukómu - zeleného zákalu

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa upraví hodnota vnútroočného tlaku.
Príprava na zákrok Podávanie kvapiek podľa doporučenia ambulantného oftalmológa.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v lokálnej anestéze, vytvorenie náhradnej odtokovej cesty pre komorový mok.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať telefonicky na čísle 046/5112330, resp. 046/5112354 alebo osobne v očnej ambulancii NsP Bojnice.