Aplikácia liekov do sklovca

Čo tento zákrok vyrieši Cieľom je zabrániť strate zraku u indikovaných diagnóz.
Príprava na zákrok Podávanie antibiotických kvapiek do chorého oka 3 dni pred podaním lieku.
Ako zákrok prebieha Injekčné podanie lieku do sklovca u ochorení sietnicového stredu pri cukrovke a vekom podmienenej degenerácii žltej škvrny. Liečbu navrhuje očný lekár a podáva po súhlase zdravotnej poisťovne.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Liečbu navrhuje a termín zákroku určuje len príslušný lekár NsP Bojnice. Telefonický kontakt na očnú ambulanciu NsP Bojnice: 046/5112330, resp. 046/5112354.