Operácia pterygia - spojovkovej duplikatúry

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa zabráni rastu spojovky do centra rohovky.
Príprava na zákrok Výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v lokálnej anestéze, odstránenie prerastajúcej spojovky z rohovky so šitím spojovky.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v očnej ambulancii NsP Bojnice alebo telefonicky na čísle 046/5112330, resp. 046/5112354.