Návštevné hodiny

Návštevy chorých sú povolené vo všedné dni a sobotu od 15.00 hod. do 17.00 hod., v nedeľu a sviatky od 13.00 hod. do 15.00 hod. Na lôžkové jednotky OAIM, JIS-ky, pôrodnice nemajú návštevy prístup, s chorým sa môžu stretnúť vo vestibule alebo na chodbách nemocnice, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje. Mimoriadne môže povoliť primár oddelenia návštevu i inokedy, alebo iným spôsobom, alebo naopak pre niektorú časť svojho oddelenia návštevy zakázať.