Knižnica

Je to špecializovaná odborná knižnica a plní funkciu knižnično-informačného zariadenia pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza v regióne. Cieľom lekárskej knižnice je podporovať špecifickými prostriedkami ďalšie vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov pre ich činnosť.

Lekárska knižnica vlastní knižničný fond domácej a zahraničnej produkcie z oblasti medicíny a zdravotníctva. Je vnútro-ústavné zariadenie a preto svoje služby poskytuje iba zamestnancom NsP Prievidza.

Ponúkame:

základné výpožičné služby

  • absenčné požičiavanie informačných prameňov (mimo knižnice)
  • prezenčné požičiavanie dokumentov (v študovni)

informačné služby

  • poradenské a konzultačné – ústne, písomné a telefonické informácie o knižných technológiách, knižničnom fonde, knižničných službách
  • prístup k informačným zdrojom – internet , i-med

reprografické služby

  • kopírovanie
  • skenovanie
  • tlač čiernobiela a farebná

Lekárska knižnica je otvorená:
Pondelok: 13.00 h – 15.00 h
Streda: 13.00 h – 15.00 h
Piatok: 13.00 h – 15.00 h

Kontaktné údaje:
kniznica@hospital-bojnice.sk
Tel.č.: 046/5112 461, 107