Odstránenie žlčníka laparoskopicky (cholecystectomia)

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa odstráni celý žlčník aj so žlčovými kameňmi. Pacient musí dodržiavať diétny režim, minimálne 2 týždne prísna žlčníková diéta s postupným prechodom na plnú stravu.
Príprava na zákrok Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) o 6:00 hod nalačno. Pacient absolvuje sériu vyšetrení ako odber krvi, RTG vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie. Operačné riziko ako aj zhodnotenie celkového zdravotného stavu vykoná lekár v odbore interná medicína a anestéziológ. Po prijateľnom výsledku je pacient uložený na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení, kde ošetrujúci lekár prijme pacienta a v spolupráci so stredným zdravotným personálom pacienta pripravia k operačnému výkonu.
Ako zákrok prebieha Výkon je realizovaný v celkovej anestézii. Operačný výkon trvá približne 30 - 90 minút. Operácia je uskutočnená miniinvazívnou technikou. Malými otvormi v brušnej stene sa zavádzajú nástroje, ktorými sa realizuje odstránenie žlčníka. Do brušnej dutiny je umiestnený drén, ktorý sa odstraňuje na nasledujúci deň. V nevyhnutných prípadoch sa operatér môže rozhodnúť zmeniť laparoskopickú operáciu na klasickú. Po operácii je pacient uložený na lôžko jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia. Na 1. pooperačný deň sa drén odstraňuje. Pacient je prepustený do domáceho liečenia s nutnosťou dodržiavania diétneho režimu. Približne na 8. - 10. pooperačný deň sa odstraňujú stehy, práceneschopnosť trvá približne 2 týždne.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Operačný výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na chirurgickej ambulancii NsP Bojnice, kde ambulantný lekár zhodnotí zdravotný stav pacienta, navrhne typ operácie, zaradí pacienta na vzájomne dohodnutý termín operácie. Chirurgická príjmová ambulancia NsP Bojnice - t. č: 046/5112281.