V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Nsp Prievidza vitajte

Praktické maturita 2024

17.5.2024
Tento týždeň sa v našom areáli konali praktické maturitné skúšky v odbore Praktická sestra.

Regionálne oceňovanie Biele srdce

16.5.2024
Pre niekoho bežný deň, pre sestry, ktoré k pracujú s plným nasadením, viac než výnimočný. 10. mája 2024 sa uskutočnil slávnostný seminár k Medzinárodnému dňu sestier. Na regionálnej úrovni SK SaPA boli ocenené sestry v kategórii sestra - manažérka a sestra - v praxi.

5. Bojnicky ošetrovateľský kongres

09.5.2024
23.5.2024 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, organizuje pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku a s podporou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prievidza, 5. Bojnický ošetrovateľský kongres v Hoteli pod Zámkom. Tematický okruh: Ošetrovateľstvo 21.storočia

Ocenenie najlepšia prednáška v celoslovenskej konkurencii.

19.2.2024
V dňoch 9.-10.2. 2024 sa v hoteli HOLIDAY IN v Žiline uskutočnilo odborné sympózium Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii.

Dar od Vojenského opravárenského podniku pre Bojnickú nemocnicu.

13.2.2024
12. februára prevzal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, riaditeľ nemocnice Mgr. Peter Glatz dar v hodnote 24 177 € od generálnej riaditeľky VOP Nováky a.s. Ing. Zuzany Helbichovej. Dar v podobe dvoch medicínskych prístrojov pre našu nemocnicu venovala spoločnosť VOP Nováky a.s.