V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Nsp Prievidza vitajte

Pomoc pacientom z tretích krajín

23.7.2024
Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s cieľom integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.

V zdravom tele zdravý duch

01.7.2024
Dňa 21.06.2024 sme strávili príjemné popoludnie na každoročnom športovom dni nemocnice.

Nemocnica v spolupráci so SZŠ pripravuje kvalifikovaných sanitárov

18.6.2024
V dňoch 17 - 18.06.2024 prebiehajú na neurologickom a traumatologickom oddelení záverečné skúšky našich žiakov v odbore sanitár.

Veľká pomoc onkologickým pacientom na Hornej Nitre

17.6.2024
Dnes sme v našej nemocnici po prvýkrát úspešne aplikovali periférne zavedený centrálny katéter - odborným názvom PICC. Malá skratka s obrovským významom pre onkologického pacienta.

Svetový deň darcov krvi

14.6.2024
Kvapka krvi je viac ako vodopád zlata. 14. jún je Svetový deň darcov krvi. Naša nemocnica chce touto cestou poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí chodia darovať túto vzácnu tekutinu. Zachraňujú týmto gestom ľudské životy. Či je darovaná hoci len jedenkrát, patrí im za to obrovská VĎAKA.