V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Nsp Prievidza vitajte

Ocenenie najlepšia prednáška v celoslovenskej konkurencii.

19.2.2024
V dňoch 9.-10.2. 2024 sa v hoteli HOLIDAY IN v Žiline uskutočnilo odborné sympózium Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii.

Dar od Vojenského opravárenského podniku pre Bojnickú nemocnicu.

13.2.2024
12. februára prevzal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, riaditeľ nemocnice Mgr. Peter Glatz dar v hodnote 24 177 € od generálnej riaditeľky VOP Nováky a.s. Ing. Zuzany Helbichovej. Dar v podobe dvoch medicínskych prístrojov pre našu nemocnicu venovala spoločnosť VOP Nováky a.s.

Digitálna sklopná stena

13.2.2024
12. februára sme znovuotvorili pracovisko s novým multifunkčným diagnostickým prístrojom od výrobcu Canon na oddelení rádiológie v našej Bojnickej nemocnici.

Duša v obrazoch

18.1.2024
Vystavovatelia - naši pacienti z psychiatrického oddelenia - odhalili svoje pocity a vnútorný boj skrz umenie. Ich diela hovoria tisíce slov a pomáhajú im v boji s ochorením. Nech sa umenie stane hlasom pre porozumenie a podporu duševného zdravia.

ITAPA 2023

05.12.2023
Bojnická nemocnica na jesennej ITAPA 2023 - Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc? (slovenská IT konferencia, ktorá spája svety IT, priemyslu a verejnej správy)