Tonzilektómia - odstránenie podnebných mandlí

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa odstraňujú podnebné mandle pri chronickom zápale alebo nádorových zmenách.
Príprava na zákrok Pred zákrokom podľa typu anestézie pacient absolvuje predoperačné vyšetrenia. Pred lokálnou anestéziou predoperačné vyšetrenie obvodným lekárom a krvné vyšetrenie, pred celkovou anestézou je nutné aj anestéziologické vyšetrenie a pre dospelých aj interné vyšetrenie. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je na 2. pooperačný deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v lokálnej alebo celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie podľa typu anestézie. U detí je tento výkon často spojený s odstránením nosovohltanovej mandle. Po výkone je dôležitý pokojový režim bez fyzickej aktivity trvajúci podľa stavu 2 - 3 týždne, niekoľko dní kašovitá strava, hygiena dutiny ústnej vyplachovaním repíkom. Kontrola nasleduje 2 týždne po operácii.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.