Extrakcia (odstránenie) osteosyntetického materiálu po operáciách zlomenín končatín - vybratie kovového chirurgického materiálu zo zhojených zlomenín kostí, resp. po iných chirurgických zákrokoch

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa čiastočne, resp. kompletne odstráni kovový materiál po predošlej operácii zlomeniny.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie s EKG, RTG pľúc, anestéziologické vyšetrenie). Na výkon pacient prichádza v deň operácie. Od polnoci pred operáciou je pacient nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon prebieha v celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie (anestéziologické a interné) realizované v ten istý deň. Pacient je hospitalizovaný do nasledujúceho dňa.
Doplňujúce informácie Doniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára + RTG dokumentáciu. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Výkon nie je spoplatnený s výnimkou pacientov v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa objednáva osobne na traumatologickej ambulancii NsP Bojnice formou individuálneho vyšetrenia pacienta. Informácie na tel. č: 046/5112261.