Operácia Achillovej šľachy

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa zrekonštruuje roztrhnutá Achillova šľacha. Sádrová fixácia je 6 týždňov. Následne po zložení sádrovej imobilizácie pacient absolvuje 8 - 10 týždňovú rehabilitáciu.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie s EKG, RTG pľúc, anestéziologické vyšetrenie). Na výkon pacient prichádza v deň operácie. Od polnoci pred operáciou je pacient nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon prebieha v celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie (anestéziologické a interné) realizované v ten istý deň. Pacient je hospitalizovaný do nasledujúceho dňa.
Doplňujúce informácie Doniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára + RTG dokumentáciu. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Výkon nie je spoplatnený s výnimkou pacientov v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa objednáva osobne na traumatologickej ambulancii NsP Bojnice formou individuálneho vyšetrenia pacienta. Informácie na tel. č: 046/5112261.