Operácia sekundárneho zákalu

Čo tento zákrok vyrieši Zlepšenie zraku.
Príprava na zákrok Podávanie kvapiek podľa doporučenia ambulantného oftalmológa.
Ako zákrok prebieha Odsatie nánosu buniek zo zadného púzdra šošovky.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v očnej ambulancii NsP Bojnice alebo telefonicky na čísle 046/5112330, resp. 046/5112354.