Artroskopia členkového kĺbu

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa riešia bolestivé stavy v oblasti päty a členkového kĺbu spôsobené degeneratívnym poškodením.
Príprava na zákrok Zákrok možno vykonať v ambulancii JZS alebo formou hospitalizácie. Ráno pacient príde nalačno na ambulanciu JZS, kde po odbere krvi absolvuje interné a anestéziologické vyšetrenie. Následne je odoslaný na ortopedickú ambulanciu a po prijatí na oddelenie podstúpi operačný zákrok. Pacient je prepustený po 24 hodinách alebo s hospitalizáciou v dĺžke 3 - 7 dní.
Ako zákrok prebieha Výkon prebieha v spinálnej alebo celkovej anestéze. Ošetrujú sa zväčšené kostné výbežky v oblasti päty a členku - osteofyty, ostroha. Pooperačne je nutné krátkodobé odľahčovanie operovanej nohy za pomoci bariel v rozsahu 2 - 4 týždňov.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu, ktorí si hradia plnú sumu operačného zákroku podľa príslušného cenníka.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať na základe doporučenia Vášho zmluvného ortopéda, resp. po vyšetrení odborným lekárom - ortopédom NsP Bojnice, tel. kontakt na ortoped. ambul: 046/5112365.