Plastické operácie na mihalniciach

Čo tento zákrok vyrieši Zákrokom sa koriguje postavenie mihalníc.
Príprava na zákrok Pred výkonom nie je potrebná špeciálna príprava. Len u pacientov s antikoagulačnou liečbou je potrebná jej úprava podľa internistu.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v lokálnej anestéze. Pacient prichádza v deň operácie ráno a po zákroku odchádza domov. Týždeň po operácii príde na vybratie stehov.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v očnej ambulancii NsP Bojnice alebo telefonicky na čísle 046/5112330, resp. 046/5112354.