Artroskopia kolena

Čo tento zákrok vyrieši Roztrhnutie meniskov, ošetrenie poškodení chrupaviek.
Príprava na zákrok Na zákrok sa prichádza ráno v deň operácie nalačno. Po vyšetrení na ambulancii JZS sa pacient hlási na ortopedickej ambulancii, kde bude prijatý na oddelenie a následne aj operovaný. Po operácií je pacient odsledovaný na ortopedickom oddelení 24 hodín a nasledujúci deň ráno je prepustený do ambulantnej starostlivosti.
Ako zákrok prebieha Výkon prebieha v spinálnej alebo celkovej anestéze, ošetrujú sa poškodenia štruktúr v kolennom kĺbe, pooperačná rekonvalescencia podľa rozsahu výkonu trvá od 2 - 6 týždňov, niekedy je nutná chôdza s barlami v rozsahu 3 - 5 týždňov.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu, ktorí si hradia plnú sumu operačného zákroku podľa príslušného cenníka.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať na základe doporučenia Vášho zmluvného ortopéda, resp. po vyšetrení odborným lekárom - ortopédom NsP Bojnice, tel. kontakt na ortoped. ambul: 046/5112365.