Septoplastika - úprava nosovej prepážky

Čo tento zákrok vyrieši Operácia slúži sa úpravu vybočenej alebo úrazom deformovanej nosovej prepážky spôsobujúcej sťažené dýchanie nosom, chrápanie, poruchy čuchu, bolesti hlavy, krvácanie z nosa, opakované nádchy a zápaly prínosových dutín.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je podľa stavu na 2. alebo 3. pooperačný deň. Výkon sa uskutočňuje po dovŕšení 18. roku života (po skončení kostného vývoja).
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Po operácii má pacient v nose zavedenú veľkú tamponádu, ktorá sa odstraňuje 1. alebo 2. pooperačný deň. V nose zostávajú ponechané podporné dlážky udržujúce priehradku v stredovej rovine - tie sa odstránia 7. deň po operácii. Po výkone je potrebný pokojový režim a pravidelné preplachovanie nosovej dutiny fyziologickým roztokom. Práceneschopnosť je individuálna v rozmedzí 1 - 2 týždňov podľa stavu pacienta.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.