Excízia/ extirpácia tumorov krku - úplné alebo čiastočné odstránenie patologických útvarov krku

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa odstraňujú rôzne nezhubné nádory - cysty, tukové nádorčeky a lymfatické uzliny pri krvných, infekčných alebo nádorových ochoreniach. Výkon slúži aj na zistenie zhubnosti a nezhubnosti daného útvaru.
Príprava na zákrok Pred zákrokom je potrebné predoperačné vyšetrenie. Na výkon v lokálnej anestézii pacient prichádza v deň operácie a prepustený je podľa hojenia rany najčastejšie na druhý deň alebo nasledujúci deň. V prípade celkovej anestézie pacient prichádza na operáciu deň vopred.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje podľa umiestnenia a veľkosti nádoru v lokálnej alebo celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie. V prípade lokálnej anestézie je pacient pri vedomí a miesto operácie sa umŕtvi injekciami. Po operácii je operačná rana krytá obväzom a ošetruje sa odvarom z repíka. Kontrolné vyšetrenie s odstránením stehov nasleduje 7. deň po operácii.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.