Turbinoplastika - zmenšenie patologicky zmenenej sliznice nosových mušlí, RFA turbinoplastika - zákrok vykonaný použitím rádiofrekvenčného prúdu

Čo tento zákrok vyrieši Operácia slúži na zmenšenie a ošetrenie patologicky zmenenej a zväčšenej sliznice nosových lastúr spôsobujúcich sťažené dýchanie nosom a u pacientov s alergickou nádchou.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je podľa stavu 1. - 2. pooperačný deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Po operácii má obvykle pacient v nose zavedenú veľkú tamponádu, ktorá sa odstraňuje zväčša 1. pooperačný deň. V nose zostávajú ponechané malé nosové tamponády - tie sa odstránia 7. deň po operácii. Po výkone je potrebný pokojový režim a pravidelné preplachovanie nosovej dutiny fyziologickým roztokom. Práceneschopnosť je individuálna v trvaní približne 1 týždňa podľa stavu pacienta.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.