Bronchoskopia - endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest

Čo tento zákrok vyrieši Na našom pracovisku sa bronchoskopia realizuje terapeuticky - liečebne, teda sa pri nej odstraňujú náhle vdýchnuté cudzie telesá v dýchacích cestách spôsobujúce náhle poruchy dýchania, dusenie, kašeľ.
Príprava na zákrok Pred akútnym neplánovaným zákrokom pacient absolvuje nevyhnutné predoperačné vyšetrenia v nemocnici.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Zákrok sa vykonáva endoskopickým prístupom (pod kontrolou optiky) cez hrtan do priedušnice a priedušiek. Zákrok je v prípade podozrenia na cudzie teleso v dýchacích cestách akútny a neplánovaný.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.